注册找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 27187|回复: 723
打印 上一主题 下一主题

咱读《论语》

[复制链接]
?????
跳转到指定楼层
主题帖
发表于 2014-6-30 08:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 zqc4124 于 2014-6-30 08:30 编辑

拙文首发:http://www.26guoxue.com/thread-57936-1-1.html


? ?? ??? “泰伯第八”,伯2510郑玄《注》本作“太伯篇苐八”,阿斯塔那27:18/5(a)作“囗伯苐八”,恢复碑“太伯苐八”。案:《经典释文》、宗重卿贞和三年前钞本言:“凡二十一章”;正和四年钞教隆本、大永本作“凡廿一章”。案:查本篇中有:“曾子有疾”并“曾子曰”句,说明本篇有记录孔子身後之事!参考前说汉熹平石经《泰伯》每行当七十四字是也。太史公书《吴太伯世家》太史公曰:孔子言“太伯可谓至德矣,三以天下让,民无得而称焉”。《汉书·古今人表》、《论衡·四讳篇》亦作“太伯”。案:唐石经、唐卷子本、伯2699、伯3194、伯3705、正和四年钞教隆本、宗重卿贞和三年前钞本、大永本、正平本《集解》、京大藏钞本《义疏》、文明九年钞本《义疏》、天文二年刊本、元盱郡覆宋本《集解》、宋《监本互注》、朱子《集注》、山井鼎签识《注疏》本作“泰伯”;斯800(详附图版)、伯3534、伯2510郑玄《注》本作“太伯”。後文恢复汉石经“泰”皆直接作“太”不再说明。

? ?? ?? ?皇侃《义疏》:“泰伯者,周太王长子,能推位让国者也。所以次前者,物情见孔子栖遑,常谓实系心虑,今明大伯贤人尚能让囯[ “今明大伯贤人尚能让囯”,文明九年钞本同;“大伯”京大藏清原良兼钞本、怀德堂本作“太伯”;鲍本作“泰伯”。],以证孔子大圣,虽位非九五,岂以粃糠累真。故‘泰伯’次‘述而’也。”邢昺《疏》:“此篇论礼让仁孝之德,贤人君子之风,劝学立身,守道爲政,叹美正乐,鄙薄小人,遂称尧、舜及禹、文王、武王。以前篇论孔子之行,此篇首末载贤圣之德,故以爲次也。”

me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
回复
分享到:

举报

?????
2
?楼主| 发表于 2014-6-30 08:29:28 | 只看该作者
本帖最后由 zqc4124 于 2014-6-30 08:31 编辑


? ?? ?? ?? ?? ?第2行“子曰太伯其可谓至德也已矣三以天下让民无得而称焉●”,阿斯塔那27:18/5(a)有:“……谓至德也已矣三以天下让……(……周大王之太子……雍,次叔不……王没而不返……见季历……奔丧,二让,免……命……让让之美,皆……)”伯2510孔氏本郑氏注有“子曰太伯其可谓至德也已矣三以天下让民无以得而称焉(太伯,周大王之太子。次仲雍,次叔不见,次季历。三以天下让者,见季历贤,又生文王,又圣人之表,欲以让焉。以爲无大王之命,将不见听。大王有疾,因过吴越采药,大王没而不返。季历爲丧主,一让;季历赴之,不来奔丧,二让也;勉丧之後,遂断发文身,倮以爲餝,三让。让之美,皆蔽隐不着,故人无得而称之。三让之德,莫大於此。)”《集解》王肃曰:“泰伯,周太王之长子。次弟仲雍,少弟季历。季历贤,又生圣子文王昌,昌必有天下,故泰伯以天下三让於王季。其让隐,故无得而称言之者,所以爲至德也。”《释文》:“民无得,本亦作德。”案:《後汉书·党锢刘佑传》引延笃贻之书曰:“昔太伯三让,人无德而称焉。延陵高揖,华夏仰风。吾子怀蘧氏之可卷,休甯子之如愚,微妙玄通,冲而不盈,蔑三光之明,未暇以天下爲事,何其劭与!”《丁鸿传》後范晔论引还作“得”。《风俗通义·过誉篇》“谨按:礼有东宫西宫,辟子之私,不足则资,有余亦归之於宗也。此言兄弟无离异之义也。凡让财者类与弟,子弟尚幼,恩情注,希有与兄。既出之日,可居冢下,冢无屋,宗家犹有赢田庐田,可首粥力者耳,何必官池客舍。既推独车,复表其上,爲其饰伪,良亦昭晰。幼起同辟有薛孟甞者,与弟子共居,弟子常求分,力不能止,固乃听之,都与,奴婢引其老者,曰:‘与我共事,汝不能使之。’田屋取其荒坏者,曰:‘我少时所作买,意所恋也。’器物取其久者,曰:‘我服食久,身口安之也。’外有共分之名,内实十三耳。子弟无几尽之,辄复更分,如此者数。《传》称袁盎三兄子分而供其公家之费,此则然矣。《论语》:“泰伯三让,民无得而称之焉。”何有让数十万,畏人而不知,欲令皦皦,乃如是乎?方之袁、薛,差以千里。凡同居,上也;通有无,次也;让其下耳。况若幼起,仍斯不足贵矣。”
me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
?????
3
发表于 2014-10-22 15:49:04 | 只看该作者
久未见兄发新帖,谈新收获了。
me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
?????
4
?楼主| 发表于 2014-11-3 15:59:00 | 只看该作者
本帖最后由 zqc4124 于 2014-11-3 16:01 编辑

? ?? ? 皇侃《义疏》:“‘子曰:泰伯其可谓至德也已矣,’泰伯者周太王之长子也。太王者即古公,亶甫有三子[ “太王者即古公亶甫,有三子”,京大藏清原良兼钞本、文明九年钞本、怀德堂本同;文明九年钞本“古公”後加“亶甫也”三字。鲍本作“太王者即古公亶甫也,亶甫有三子”。怀德堂本注言:“‘亶甫’下,桃花斋本、根本本有‘也亶甫’三字。”]。太者大伯[ “太者大伯”,怀德堂本作“大者太伯”;京大藏清原良兼钞本作“大者大伯”。],次者仲雍,小者季历[ “小者季历”,文明九年钞本、怀德堂本同;京大藏清原良兼钞本作“小者季历”;鲍本作“少者季历”。]。三子并贤。而太伯有让深[ “”,京大藏清原良兼钞本、怀德堂本、鲍本作“德”。]远,虽圣不能加,故云‘其可谓至德也已矣’。其至之事在下。范宁曰:‘太,善大之称也。伯,长也。周太王之元子[ “周太王之元子”,文明九年钞本、京大藏清原良兼钞本、鲍本同;怀德堂本作“周太王之长子”。文明九年钞本後加“伯”字;“周太王”前鲍本有“泰伯”二字。]。故号大伯。其悳弘远。故曰至也。’‘三以天下让。’此至德之事也,其让天下之位有三迹,故云三以天下让也。所以有让者,小弟季历[ “小弟季历”,文明九年钞本、怀德堂本同;京大藏清原良兼钞本作“少弟季历”;鲍本作“少弟季历”。怀德堂本注言:“‘历’清熙园本、桃花斋本作‘历’。”]生子文王昌=有圣人。太伯知昌必有天位,但升天位者必须阶渐,若从庶人而赴则爲不易[ “若从庶人而赴则爲不易”,文明九年钞本同;“赴”,怀德堂本、京大藏清原良兼钞本、鲍本作“起”。怀德堂本注言:“延德本亦作‘赴’。”]。太王是诸侯,己是太王长子= =後应传囯。今欲令昌耴王位有渐[ “今欲令昌耴王位有渐”,文明九年钞本同;“耴”,京大藏清原良兼钞本、怀德堂本、鲍本作“取”。],故让囯而去,令季历传之也。其有三迹者,范宁曰:‘有二粎,一云:太伯少弟季历生子文王昌,子有圣德[ “子有圣德”,文明九年钞本、京大藏清原良兼钞本、怀德堂本同;鲍本作“昌有圣德”。怀德堂本注言:“桃花斋本作‘昌’。”]。太伯知其必有天下,故欲令传囯於季历以及文王。因太王病,托采药於吴越不反。太王薨而季历立。一让也;季历薨而文王立,二让也;文王薨而武王立,於此遂有天下,是爲三让也。又一云:太王病而托采药出,生不事之以礼,一让也;太王薨而不反,使季历主丧,死不丧之以礼[ “死不丧之以礼”,文明九年钞本、怀德堂本同;京大藏清原良兼钞本、鲍本作“死不葬之以礼”。],二让也;断发文身示不可用,使季历主祭祀[ “使季历主祭祀”,文明九年钞本、京大藏清原良兼钞本、怀德堂本同;鲍本作“使季历主祭礼”。],不祭之以礼,三让也。’缪协曰:‘太伯三让之,所爲者季历、文、武三人而王道成,是三以天下让也[ “是三以天下让也”,文明九年钞本、京大藏清原良兼钞本、鲍本同;怀德堂本作“是三以让天下也”。文明九年钞本“三”字爲後添附。]。’‘民无淂而称焉[ “民无淂而称焉”,文明九年钞本同;京大藏清原良兼钞本、怀德堂本、鲍本“淂”作“得”。]。’德让迹既隐,当时人民不觉,故无能称其让者也。故范甯曰:‘诡道合权,隐而不彰,故民无得而称,乃大也。’缪协曰:‘其让之迹诡,当时莫能知,故无以称焉,可谓至德也。’或问曰:‘太伯若堪有天下,则不应让人,若人有天下。则太伯复无天下可让。今云:三以天下让,其事如何?’或通云:‘太伯实应传诸侯,今让者诸侯位耳,而云让天下者,是爲天下而让,今即之有阶,故云天下也。然仲雍亦随太伯而隐,不称仲雍者,囯位在太伯= =让是道仁轨也,仲雍随是扬其波也。’王肃曰:‘泰伯,周太王之长子也。次弟仲雍,少弟曰季历= =贤,又生圣子文王昌=必有天下,故太伯以天下三让於王季。其让隐,故民家无得而称言之者,所以爲至也。’”邢昺《疏》:“郑玄《注》云:‘太伯,周太王之太子也。次子仲雍,次子季历。太王见季历贤,又生文王,有圣人表,故欲立之而未有命。太王疾,太伯因适吴、越采药,太王殁而不返,季历爲丧主,一让也。季历赴之,不来奔丧,二让也。免丧之後,遂断髪文身,三让也。三让之美,皆隐蔽不着,故人无得而称焉。’”《史记·吴大伯世家》:“吴大伯(韦昭曰:“後武王追封爲吴伯,故曰吴太伯。”),太伯弟仲雍,皆周大王之子,而王季历之兄也。季历贤,而有圣子昌,大王欲立季历以及昌,於是大伯、仲雍二人乃犇荆蛮,文身断髪,示不可用(应劭曰:“常在水中,故断其发,文其身,以象龙子,故不见伤害。”),以避季历。季历果立,是爲王季,而昌爲文王。大伯之犇荆蛮,自号句吴(宋忠曰:“句吴,大伯始所居地名。”)。荆蛮义之,从而归之千余家,立爲吴大伯。大伯卒(《皇览》曰:“大伯冢在吴县北梅里聚,去城十里。”),无子,弟仲雍立,是爲吴仲雍。仲雍卒,子季简立。季简卒,子叔达立。叔达卒,子周章立。是时周武王克殷,求太伯、仲雍之後,得周章。周章已君吴,因而封之。乃封周章弟虞仲於周之北故夏墟(徐广曰:“在河东太阳县。”),是爲虞仲,列爲诸侯。”

评分

参与人数 1名望 +10 收起 理由
浪花 + 10 谨受教

查看全部评分

me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
?????
5
?楼主| 发表于 2014-11-3 16:01:39 | 只看该作者
“子曰恭而无礼则劳慎而无礼则葸”,伯2510有“子曰恭而无礼则劳慎而无礼则葸”,《集解》:“葸,畏惧之貌,言慎而不以礼节之,则常畏惧。”《释文》:“则葸,丝里反,何云:畏惧貌,郑云:壳质貌。”

? ?? ?? ? “勇而无礼则乱直而无礼则绞”,伯2510有“勇而无礼则乱直而无礼则绞(言此四者虽善,不以礼节之,亦不可行。葸,悫;绞,急也。)”《集解》马融曰“绞,绞刺也。”《释文》:“则绞,古卯反,马云:刺也,七肆反。郑云:急也。”

? ?? ?? ? “君子笃於亲则民兴於仁故旧不遗则民不偷●”,伯2510有“子曰君子笃於亲则民兴於仁故旧不遗则民不偷(旧,厚;偷,苟且。君子厚於骨宍之亲,则民效爲之,多仁恩。故旧无大故,不相遗弃,则民不相与不苟且也。)”《集解》包氏曰:“兴,起也。君能厚於亲属,不遗忘其故旧,行之美者,则民皆化之,起爲仁厚之行,不偷薄。”《释文》:“不偷,他侯反。”案:唐石经、唐卷子本、斯800、伯2699、伯3194、伯3534、伯3783、正和四年钞教隆本、应永十七年钞本、永禄钞本、京大藏清原良兼钞本《义疏》、文明九年钞本《义疏》、正平本《集解》、天文二年刊本作“兴於仁”;宗重卿贞和三年前钞本、大永本作“兴仁”;伯3705无此句。

? ?? ?? ?? ???皇侃《义疏》:“子曰:‘恭而无礼则労,’此章明行事悉须礼以爲节也。夫行恭逊,必冝得礼,则若恭而无礼,则逊在床下。所以身爲自労苦也[ “所以身爲自労苦也”,文明九年钞本、京大藏清原良兼钞本、怀德堂本同;鲍本作“所以身自爲劳苦也”]。‘慎而无礼则葸,’=,畏惧过甚也。若无礼[ “若无礼”,文明九年钞本、京大藏清原良兼钞本、怀德堂本同;鲍本作“若慎而无礼”。怀德堂本注言:“‘若无礼’,桃花斋本、久原文库一本‘若’上有‘慎’字。”],则畏惧之甚,於事不行也。‘葸,畏惧之皃也。言慎而不以礼节之,则常畏惧也。’‘勇而无礼则乱,’勇而有礼,内则擎跪於庿堂之上,外则扞难於壃场之所。若勇而无礼,则爲煞害之乱也。‘直而无礼则绞。’绞,刺也[ “绞,刺也”,文明九年钞本、京大藏清原良兼钞本、鲍本同;怀德堂本作“绞则刺之也”。]。直若有礼。则自行不邪曲。若不得礼。对面讥刺他人之非。必致怨恨也。马融曰‘绞,绞刺也。’‘君子笃於亲,则民兴於仁;’君子,人君也。笃,厚也。人君若自於亲属笃厚,则民下化之,皆竞兴起仁恩也。孝悌也者,其仁之本与也。‘故旧不遗,则民不偷。’故旧谓朋友也。偷,薄也。人君冨贵而不遗忘昔旧友朋,则下民效之不爲薄行也。”

评分

参与人数 1名望 +10 收起 理由
古越中兴 + 10 足下高论

查看全部评分

me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
?????
6
?楼主| 发表于 2014-11-3 16:02:05 | 只看该作者
第2、3行“曾子有疾召门弟子曰启予足启予手”,伯2510有“曾子有疾召门弟子曰启予足启予手(启,开也。曾子以爲孝=子受身体於其父母,当完全之。今有疾,或恐死,故使诸弟子开衾而视之。)”恢复碑“曾子有疾召(门弟子曰开予足开予手)”。《集解》郑玄曰:“启,开也。曾子以爲受身体於父母,不敢毁伤,故使弟子开衾而视之也。”《论衡·四讳篇》:“二曰讳被刑爲徒,不上丘墓。但知不可,不能知其不可之意。问其禁之者,不能知其讳,受禁行者,亦不要其忌。连相放效,至或於被刑,父母死,不送葬;若至墓侧,不敢临葬;甚失至於不行吊伤、见佗之人柩。夫徒,辠人也,被刑谓之徒。丘墓之上,二亲也,死亡谓之先。宅与墓何别?亲与先何异?如以徒被刑,先人责之,则不宜入宅与亲相见;如徒不得与死人相见,则亲死在堂,不得哭柩;如以徒不得升丘墓,则徒不得上山陵,世俗禁之,执据何义?实说其意,徒不上丘墓有二义,义理之讳,非凶恶之忌也。徒用心以爲先祖全而生之,子孙亦当全而归之。故曾子有疾,召门弟子曰:‘开予足,开予手,而今而後,吾知免夫。小子!’曾子重慎,临绝效全,喜免毁伤之祸也。孔子曰:‘身体髪肤,受之父母,弗敢毁伤。’孝者怕入刑辟,刻画身体,毁伤髪肤,少德泊行,不戒慎之所致也。愧负刑辱,深自刻责,故不升墓祀於先。古礼庙祭,今俗墓祀,故不升墓。惭负先人,一义也。墓者,鬼神所在,祭祀之处。祭祀之礼,齐戒洁清,重之至也。今已被刑,刑残之人,不宜与祭供侍先人,卑谦谨敬,退让自贱之意也。缘先祖之意,见子孙被刑,恻怛惨伤,恐其临祀,不忍歆享,故不上墓。二义也。昔太伯见王季有圣子文王,知太王意欲立之,入吴采药,断发文身,以随吴俗。太王薨,太伯还,王季辟主。太伯再让,王季不听,三让,曰:‘吾之吴越,吴越之俗,断髪文身,吾刑余之人,不可爲宗庙社稷之主。’王季知不可,权而受之。夫徒不上丘墓,太伯不爲主之义也。是谓祭祀不可,非谓柩当葬,身不送也。葬死人,先祖痛;见刑人,先祖哀。权可哀之身,送可痛之屍,使先祖有知,痛尸哀形,何愧之有?如使无知,丘墓,田野也,何惭之有?惭愧先者,谓身体刑残,与人异也。古者用刑,形毁不全,乃不可耳。方今象刑,象刑重者,髡钳之法也。若完城旦以下,施刑彩衣系躬,冠带与俗人殊,何爲不可?世俗信而谓之皆凶,其失至於不吊乡党尸,不升佗人之丘,感也。”《後汉书·崔駰传》李贤注引《论语》注云:“父母全而生之,亦当全而归之。”
me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
?????
7
?楼主| 发表于 2014-11-3 16:02:22 | 只看该作者
第3行“诗云战战兢兢如临深渊如履薄冰”,伯2510有“《诗》云战战兢兢如临深渊如履薄氷(言此《诗》者,喻已常戒慎,恐有所毁伤。)”《集解》孔安国曰:“言此《诗》者,喻已常戒慎,恐有所毁伤。”唐石经、宗重卿贞和三年前钞本作“冰”;唐卷子本、斯800、伯2699、伯3194、伯3534、伯3705、伯3783、正和四年钞教隆本、大永本、京大藏清原良兼钞本《义疏》、文明九年钞本《义疏》、正平本《集解》、天文二年刊本作“氷”。

? ?? ?? ???“而今而後吾知免夫小子●”,伯2510有“而今而後吾知免夫小子(今日而後,我自知免於患难矣。言小子者,呼之欲使听识其言也。)”《集解》周生烈曰:“乃今日後,我自知免於患难矣。小子,弟子也。呼之者,欲使听识其言。”

? ?? ?? ???皇侃《义疏》:“‘曾子有病[ “曾子有病”,文明九年钞本、怀德堂本同;京大藏清原良兼钞本、鲍本作“曾子有疾”。],召门弟子曰:启予足,启予手。’啓,开也。予,我也。孔子昔授《孝经》於曾子。曰:‘身体发肤受父母[ “身体发肤受父母”,文明九年钞本同;京大藏清原良兼钞本作“身体发肤受之父母”;怀德堂本、鲍本作“身体体发肤受之父母”。]。不敢毁伤。’曾子禀受,至死不忘,故疾病临终日,召己门徒弟子,令开衾视我手足毁伤与不[ “令开衾视我手足毁伤与不”,文明九年钞本、怀德堂本京大藏清原良兼钞本、鲍本同;文明九年钞本“毁”字上旁添“不”字,怀德堂本注:“‘毁’上,桃花斋本有“不”字”]。亦示父母全而生己,己亦全而归之也。先足後手,手近足远,示急从远而视也。郑玄曰:‘启,开也。曾子以爲受身体於父母,不敢毁伤,故使弟子开衾而视之也。’《诗》云:‘战=兢=,如临深渊,如履薄氷。’既令开衾,又引《诗》证己平生敬愼畏惧有毁伤之心也。战=,恐惧。兢=,戒愼也。‘如临深渊’,恐坠也。‘如履薄氷’,恐陷也。夫人於高岩之顶,俯临万丈之渊深[ “俯临万丈之渊深”,文明九年钞本同;京大藏清原良兼钞本作“俯临万丈之深渊”;怀德堂本、鲍本作“俯临万丈之渊深”。],必恐惧寒心,恒畏坠落也。氷之厚者犹不可履,况跪行薄氷之上,孰不敛身戒愼恐陷乎?言我平生畏愼身体之心,如人之临履深薄也。孔安国曰:‘言此《诗》者,喻已常戒慎,恐有所毁伤也。’‘而今而後,吾知免夫!’引《诗》既竟,又语诸弟子也。而今,今日也。而後,即今日以後也。免=毁伤也,既临终而得不毁伤,故知自今日以後,全归泉壤,得免毁伤之事也。‘小子!’= =,诸弟子也。曾子言竟而呼诸弟子,语之令识己言也。‘周生烈曰:乃今日後,我自知免於患难矣。小子,弟子也。呼者,欲使听识其言也。’”

评分

参与人数 1名望 +10 收起 理由
古越中兴 + 10 足下高论

查看全部评分

me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
?????
8
?楼主| 发表于 2014-11-3 16:02:39 | 只看该作者
? ?“曾子有疾孟敬子问之”,伯2510有“曾子有疾孟敬子问之(孟敬子,鲁卿仲孙捷之谥。)”《集解》马融曰:“孟敬子,鲁大夫仲孙捷。”案:唐石经、唐卷子本、斯800、伯2699、伯3194、伯3534、伯3705、伯3783、正和四年钞教隆本、宗重卿贞和三年前钞本、大永本、应永十七年钞本、京大藏清原良兼钞本《义疏》、正平本《集解》、天文二年刊本作“曾子有疾”;永禄钞本作“曾子有病”。

? ?? ?? ? “曾子言曰鸟之将死其鸣也哀人之将死其言也善”,伯2510有“曾子言曰鸟之将死其鸣也哀人之将死其言也善(欲戒敬子,故先言此以入之也。)”定州汉简“……其言也善”,恢复碑“曾子言曰鸟之将死其鸣也哀人之将死其言也善”。《集解》包氏曰:“欲戒敬子,言我将死,言善可用。”

? ?? ?? ???第3、4行“君子所贵乎道者三动容貌斯远暴慢矣正颜色斯近信矣出辞气斯远鄙倍矣”,阿斯塔那27:28(a)郑注本有:“……狠斯远暴慢矣正颜色斯近信矣出辞气斯远鄙倍矣(此道谓礼节。动容狠,能济=锵=,则人不敢暴慢轻蔑之;正颜色,能矜庄严栗,则人不敢欺诞之;出辞气,能顺而悦之,则无恶戾之言入於耳。)”伯2510有“君子所贵乎道者三动容狠斯远暴慢矣正颜色斯近信矣出辞辞气斯远鄙倍矣(此道谓礼也。动容狠,能济=锵=,则人不敢暴慢轻蔑之;正颜色,能矜庄严栗,则人不敢欺诞之;出辞气,能顺而说之,则无恶戾之言入於耳也。)”定州汉简“君??190……斯远暴曼矣??191”,恢复碑“君子所贵乎道者三动容(貌斯远暴曼矣正颜色斯近信矣出辞气斯远鄙倍矣)”。《集解》郑玄曰:“此道谓礼也。动容貌,能济济跄跄,则人不敢暴慢之;正颜色,能矜庄严栗,则人不敢欺诈之;出辞气,能顺而说之,则无恶戾之言入於耳。”案:唐石经、唐卷子本、斯800、伯2699、伯3194、伯3534、伯3705、伯3783、正和四年钞教隆本、宗重卿贞和三年前钞本、大永本、京大藏钞本《义疏》、文明九年钞本《义疏》、宣贤判钞本、清原枝贤跋钞本、天文二年刊本、元盱郡覆宋本《集解》、宋《监本互注》、朱子《集注》、山井鼎签识《注疏》本作“君子所贵乎道者三”;清原良枝跋钞本、清原朝臣加佳跋本、侍从三位入道清原朝臣跋本、正平本《集解》作“君子所贵道者三”,加佳跋本在“贵”後补“乎”字。

? ?? ?? ?? ?第4行“笾豆之事则有司存●”,阿斯塔那27:28(a)郑注本有:“笾豆之事则有司存焉(言敬子於礼当亲行此三事,其他则有司存焉。将自理之,不须亲爲之。)”伯2510有“笾豆之事则有司存(言敬子於礼当亲行此三事,其则有司将自存自理之,不须亲爲之也。)”定州汉简“……豆之事则有司存??192”,恢复碑“笾豆之事则有司存●”。《集解》包氏曰:“敬子忽大务小,故又戒之以此。笾豆,礼器。”案:伯3534《集解》“笾豆之事则有司存焉(包曰:“敬子忽大务小,故又戒之以此也。笾豆,礼器也。)”伯3783白文本及斯800、伯3194、伯3705《集解》竝现行诸本日古钞本皆无“焉”字。
me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
?????
9
?楼主| 发表于 2014-11-3 16:03:00 | 只看该作者
皇侃《义疏》:“‘曾子有疾,孟敬子问之。’敬子,鲁大夫也[ “鲁大夫也”,文明九年钞本、京大藏清原良兼钞本、怀德堂本同;鲍本作“鲁大夫仲孙捷也”。怀德堂本注言:“‘夫’下,桃花斋本有‘中逊捷’三字,根本本亦同。”]。来参问曾子之疾也。马融曰:‘孟敬子,鲁大夫仲孙捷也。’‘曾子言曰:鸟之将死,其鸣也哀;人之将死,其言也善。’曾子得敬子之问疾,因而戒之也。将欲戒之[ “将欲戒之”,文明九年钞本、京大藏清原良兼钞本、怀德堂本同;鲍本作“将敬戒之”],故先发此言,欲明我所以相戒之意也。言鸟之临死,唯知哀鸣,而不知出善言,此则是鸟之常。人之将死,必冝云善言[ “必冝云善言”,文明九年钞本、京大藏清原良兼钞本、怀德堂本同;鲍本作“必宜出善言”。],此则是人之常也。若人临死而无善言,则与鸟兽不异。今我将临死,故欲出善言以戒汝也。故李充曰:‘人之所以贵於禽兽者,以其愼终始,在困不挠也。禽兽之将死,不遑择音,唯吐窘急之声耳。人若将死,而不思令终之言,唯哀惧而已者,何以别於禽兽乎?是以君子之将终,必正存道,不忘格言,临死易箦,困不违礼,辨论三德[ “辨论三德”,文明九年钞本、京大藏清原良兼钞本、怀德堂本、鲍本同;怀德堂本注言:“‘论’,桃花斋本作‘诵’。”],大加眀训,斯可谓善也[ “斯可谓善也”,文明九年钞本、怀德堂本同;京大藏清原良兼钞本、鲍本作“斯可谓善言也”。]。’苞氏曰:‘欲戒敬子,言我将死,言善可用也。’此《注》亦明如向粎。又缪协曰:‘曾子谦不以远理自喻,且敬子近人,故以常言语悟之[ “常言语之”,文明九年钞本、京大藏清原良兼钞本同;怀德堂本、鲍本作“常言语悟之”。文明九年钞本“语”下添附“悟”字。],冀其必纳也。’然缪解亦得会苞《注》也。或问曰:‘不直云曾子曰而云言曰何也?’答曰:‘欲重曾子临终言善之可录,故特云言也。’又一通云:‘出己曰言,答述曰语,曾子临终绵困,不堪答述也,示直出己之怀而已。’[ “‘或问曰’至‘而已’,鲍本此段解释经文,接“斯可谓善也”下。”]‘君子所贵乎道者三:’此以下即曾子所述善言也。道,犹礼也,言君子所贵礼者有三事也。‘动容貎,斯远暴慢矣;’此所贵三之弟一也,动容皃,谓成仪容举止也。君子坐则俨然,行则跄济,如此则人望而畏之,不敢有暴慢之者,故云:‘斯远暴慢’也。故颜延之云[ “颜氏之云”,文明九年钞本同;京大藏清原良兼钞本作“颜氏云”;怀德堂本、鲍本作“颜延之云”。文明九年钞本“氏”字鈎识後旁附“延”字。]:‘动容则人敬其仪,故暴慢息也。’‘正颜色,斯近信矣;’此所贵三之弟二也。就凡人相见,先覩容仪= =故先也;次见颜色= =故爲次也。人之颜色恒欲庄正,不数变动,则人不敢欺诈之,故云‘近信’也。故颜延之云:‘正色则人达其诚,故信者立也。’‘出辞气,斯远鄙倍矣。’此所贵三之第三也。辞气,言语音声也。既见颜色,次接言语也,出言有章,故人不敢鄙秽倍违之也。故颜延之[ “颜氏之”,文明九年钞本、京大藏清原良兼钞本同;怀德堂本、鲍本作“颜延之”。文明九年钞本“氏”字鈎识後旁附“延”字。]云:‘出辞则人乐其文,故鄙倍絶也。’侃谓:暴慢鄙倍同是恶事,故曰远;而信是善事,故云近也。郑玄曰:‘此道谓礼也。动容貌,能济=跄=,则人不敢暴慢之也;正颜色,能矜庄严栗,则人不敢欺诈之也;’诞犹诈妄也。‘出辞气,能顺而说之,则无恶戾之言入於耳也。’恶,鄙丑也。戻,背也。《礼记》曰[ “礼记曰”,文明九年钞本、怀德堂本同;京大藏清原良兼钞本、鲍本作“礼记云”。]:言悖而出,亦悖而入。若出能不悖,故鄙戻不入於耳也。‘笾豆之事,则有司存。’笾豆,礼器也。竹曰笾,木曰豆。豆盛俎醢,笾盛菓实,并容四升,柄尺二寸,下有跗也。旧云:敬子不存大事= =即斥前三礼也。而好修饰笾豆= =比三事爲小事,故曾子先戒此三礼,若笾豆之事付於有司,不关汝也。有司,谓典笾豆之官也。苞氏曰:‘敬子忽大务小,故又戒之以此也。笾豆,礼器也。’依苞此《注》[ “依苞此《注》”,文明九年钞本、京大藏清原良兼钞本、鲍本同;怀德堂本无“依”字。]亦得如旧说也。若欲又爲一通,亦得云敬子好务小事,而忽略笾豆,故曾子曰:‘汝不须务小,当使有司存於宗庿笾豆之礼也。’而缪协别通曰:‘笾豆礼器。可以致於敬於宗庿者[ “可以致於敬於宗庿者”,文明九年钞本、京大藏清原良兼钞本同;怀德堂本、鲍本作“可以致敬於宗庙者”。]。言人能如上三贵,则祝史陈信无愧辝,故有司所存笾豆而已。’”

评分

参与人数 1名望 +10 收起 理由
古越中兴 + 10 足下高论

查看全部评分

me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
?????
10
?楼主| 发表于 2014-11-3 16:03:16 | 只看该作者
? ?“曾子曰以能问於不能以多问於寡有若无实若虚犯而不校”,阿斯塔那27:28(a)郑注本有:“曾子曰以能……有若无实……”,伯2510有“曾子曰以能问於不能以多问於有若无实若虚犯而不校”,定州汉简“曾子曰以能问於不能以多问乎寡有如无实而??193虚犯而不校”,恢复碑“曾子曰以能问於不能以多问乎有如无实而虚犯而不校”。《集解》包氏曰:“校,报也。言见侵犯不报。”《仪礼·有司》郑《注》:“今文若爲如。”

? ?? ?? ???“昔者吾友甞从事於斯矣●”,阿斯塔那27:28(a)郑注本有:“……友常从事於……”,伯2510有“昔者吾友常从事於斯矣(效,报也。言人见侵犯不报。顔渊、仲弓、子贡等也。)”定州汉简“昔者吾友甞从事於斯矣??194”,恢复碑“昔者吾友甞从事於斯矣●”。《集解》马融曰:“友,谓颜渊。”《文选》李萧远《运命论》:“昔吾先友,尝从事於斯矣。”李善《注》引《论语》:“曾子曰:以能问於不能,昔者吾友尝从事於斯矣。”《史通通释·序传篇》:“夫自媒自衒,士女之丑行。然则人莫我知,君子不耻。案孔氏《论语》有云:‘十室之邑,必有忠信,’‘不如某之好学也。’又曰:‘吾日三省吾身,爲人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?’又曰:‘文王既没,文不在兹乎?’又曰:‘吾之先[昔者吾]友甞从事於斯矣。’则圣达之立言也,时亦扬露己才,或托讽以见其情,或选辞以显其迹,终不盱衡自伐,攘袂公言。且命诸门人‘各言尔志’,由也不让,见嗤无礼。历观杨雄已降,其自敍也,始以夸尚爲宗。”浦起龙“吾之先”下言:“一依《经》作‘昔者吾’。”郭孔延万历刻本《史通评释》作“昔者吾友甞从事於斯矣”。案:刘知几(661-721年)在世,而唐石经、唐卷子本、斯800、伯2699、伯3194、伯3534、伯3705、伯3783、正和四年钞教隆本、宗重卿贞和三年前钞本、大永本、应永十七年钞本、永禄钞本、宣贤判钞本、清原良枝跋钞本、侍从三位入道清原朝臣跋本、清原枝贤跋钞本、清原朝臣加佳跋本、京大藏清原良兼钞本《义疏》、文明九年钞本《义疏》皆作“昔者吾友甞从事於斯矣”。
me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
?????
11
?楼主| 发表于 2014-11-3 16:03:30 | 只看该作者
皇侃《义疏》:“曾子曰:‘以能问於不能’此明颜渊也[ “此明颜渊也”,文明九年钞本同;京大藏清原良兼钞本、怀德堂本、鲍本作“此明颜渊德也”。]。能,才能也。时多夸竞,无而爲有,虚而爲盈,唯颜渊谦而反之也。颜渊实有才能,而恒如己不能,故见虽不能者犹谘问哀求也[ “故见虽不能者犹谘问哀求也”,文明九年钞本同;京大藏清原良兼钞本作“故见虽不能者犹谘问里求也”;怀德堂本作“故见虽不能者犹谘问衷求也”;鲍本作“故虽见不能者犹谘问寻求也”。文明九年钞本旁注异本“哀”作“忠”,怀德堂本《注》言:“久原文库一本作‘衷’。”]。‘以多问於寡;’多,谓识性之多也。己识虽多,常不敢自言己多,故毎问於寡识者也。‘有若无,实若虚,’又处人间,未曾以[ “未曾以”,文明九年钞本、京大藏清原良兼钞本、怀德堂本同;鲍本作“未尝以”。]己之才爲有爲实。恒谦退如虚无也。‘犯而不校,’校,报也。人有恶加犯己者,己不报之也。殷仲堪曰:‘能问不能,多问於寡,或疑其负实恶之迹,似乎爲教而然。余以爲外假谦虚黄中之道,冲而用之,毎事必然。夫推情在於忘贤,故自处若不足。处物以贤善,故期善於不能。因斯而言,乃虚中之素怀,处物之诚心,何言於爲教哉!犯而不校者,其亦不居物以非乎?推诚之理然也,非不争事也。应物之迹异矣,其爲冲虚一也。’苞氏曰:‘校,报也。言见侵犯不校之也。’‘昔者吾友,甞从事斯矣。’友谓颜渊也。曾子言:唯昔吾友能爲上诸行也。江熙曰:‘称吾友言己所未能也。’马融曰:‘友,谓颜渊也。’”

点评

久违之后的连续精彩。? 发表于 2014-11-3 16:37

评分

参与人数 1名望 +10 收起 理由
古越中兴 + 10 足下高论

查看全部评分

me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
?????
12
?楼主| 发表于 2014-11-4 09:02:57 | 只看该作者
第4、5行“曾子曰可以托六尺之孤”,阿斯塔那27:28(a)郑注本有:“曾子曰可……”,伯2510有“曾子曰可以托六尺之孤”,定州汉简“曾子曰可以托六尺之孤”,恢复碑“曾子曰可以托六尺之(孤)”。《集解》孔安国曰:“六尺之孤,幼少之君。”

? ?? ???第5行“可以寄百里之命”,伯2510有“可以寄百里之命”,定州汉简“可以寄百里之命”,恢复碑“可以寄百里之命”。《集解》孔安国曰:“摄君之政令。”

? ?? ?? ? “临大节而不可夺也”,阿斯塔那27:28(a)郑注本有:“临……”,伯2510有“临大莭而不可夺”,定州汉简“临大??195……而不可囗囗??196”,恢复碑“临大节而不可夺也”。《集解》:“大节,安国家,定社稷。夺,不可倾夺。”
me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
?????
13
?楼主| 发表于 2014-11-4 09:03:33 | 只看该作者
“君子人与君子人也●”,阿斯塔那27:18/6郑注本有:“……也(六尺之孤,谓年囗五……政令。周礼:小国百里。大莭,谓废立之争。)”伯2510有“君子仁与君子仁也(六尺之孤,谓年十五以下。百里之命,谓一国之政令。周礼:小国百里。大莭,谓废立之事。)”《释文》:“君子也,一本作君子人也。”案:唐石经、唐卷子本、斯800、伯3194、伯3534、伯3705、正和四年钞教隆本、宗重卿贞和三年前钞本、大永本、应永十七年钞本、永禄钞本、京大藏清原良兼钞本《义疏》、文明九年钞本《义疏》、正平本《集解》、天文二年刊本作“君子人与君子人也”;伯3783作“君子人余君子人也”;伯2699作“君子人与君子也”。
me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
?????
14
?楼主| 发表于 2014-11-4 09:04:08 | 只看该作者
皇侃《义疏》:“‘曾子曰:可以托六尺之孤,’托谓凭托也。六尺之孤,谓童子无父而爲国君者也。年齿幼少,未能自立,故凭托大臣,如成王托周公者也。孔安国曰:‘六尺之孤,谓幼少之君也。’‘可以寄百里之命,’百里谓囯也,言百里举全数也。命者谓囯之教令也。幼君既未能行政,故寄冢宰摄之也,如周公摄政也。然幼孤云托,教令云寄者,有以故也。托是长凭无反之言,寄是暂寄有反之目也。君身尊重,故云托,示长凭於阿衡者也。教命待君年长而还,君自裁断,是有反也。孔安国曰:‘摄君之政令也。’‘临大节,而不可夺也;’囯有大难,臣能死之,是临大节不可夺也。‘大节,安囯家,定社稷也。夺者,不可倾夺也。’‘君子人与?君子人也。’言爲臣能受托幼寄命,又临大节不回,此是君子人与也。再言君子,美之深也。而缪协曰:‘夫能托六尺於其臣,寄顾命於其下,而我无贰心,彼无二节,授任而不失人,受任而不可夺,故必同乎君子之道[ “故必同乎君子之道”,文明九年钞本、京大藏清原良兼钞本、怀德堂本同;鲍本作“故齐必同乎君子之道”。文明九年钞本钞本“故”字下旁附“”字。],审契而要终者也[ “审契而要终者也”,文明九年钞本、鲍本、怀德堂本同;京大藏清原良兼钞本作“契而要终者也”。怀德堂本《注》言:“清熙园本、久原文库一本作‘齐’。”]。非君子之人与君子者,孰能要其终而均其致乎?’”邢昺《疏》:“郑玄《注》此云:‘六尺之孤,年十五已下。’言‘已下’者,正谓十四已下亦可寄托,非谓六尺可通十四已下。郑知六尺年十五者,以《周礼·乡大夫职》云:‘国中自七尺以及六十,野自六尺以及六十有五,皆征之。’以其国中七尺爲二十,对六十,野云六尺对六十五,晚校五年,明知六尺与七尺早校五年,故以六尺爲十五也。”
me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
?????
15
?楼主| 发表于 2014-11-4 09:04:42 | 只看该作者
? ?“曾子曰士不可以不弘毅任重而道远”,阿斯塔那27:18/6郑注本有:“……子曰任不可以不弘毅任重而道远(弘,大也。毅,……断决任当宽大强断也。……所任者重,而行之有久远。)”伯2510有“曾子曰士不可以弘毅任重而道远(弘,大也。毅,强而能断也。仕当宽大强断决,以其所任者重,而行之又久远。)”定州汉简“曾子曰士不可以不弘毅任重而道远”。《集解》包氏曰:“弘,大也。毅,强而能断也。士弘毅,然後能负重任,致远路。”

? ?? ?? ???“仁以爲己任不亦重乎死而後已不亦远乎●”,阿斯塔那27:18/6郑注本有:“仁以爲己任不亦重囗死而後已不亦远乎”,伯2510有“仁以爲己任不亦重乎死而後已不亦远乎”,定州汉简“仁以爲己??197任不亦重乎死而後已不亦远乎??198”,恢复碑“仁以爲己任不亦重乎死而後已不亦远乎●”。《集解》孔安国曰:“以仁爲己任,重莫重焉。死而後已,远莫远焉。”案:阿斯塔那27:18/6、伯2510郑注本“不亦远乎”後紧接“子曰兴於诗”,其间不分段。
me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
?????
16
?楼主| 发表于 2014-11-4 09:04:55 | 只看该作者
皇侃《义疏》:“‘曾子曰:士不可以不弘毅,’士通谓丈夫也。弘,大也。毅谓能强果断也。言丈夫居世。必使行弘大而能果断也。‘任重而道远,’粎所以冝弘毅义也。即所任者重,所行者远,故冝大而能断也。苞氏曰:‘弘,大也。毅,强而能决断也。士弘毅,然後能负重任致远路也。’‘仁以爲己任,不亦重乎!’此解任重也。士既以仁爲平生之任,此任岂得不谓爲重乎。‘死而後已,不亦远乎!’此粎道远也。已,止也。言知行仁不可小时而止[ “小时而止”,文明九年钞本、京大藏清原良兼钞本、怀德堂本同;鲍本作“少时而止”。],必至死乃後而止耳。至死乃止,此道岂不远乎?孔安国曰:‘以仁爲己任,重莫重焉。死而後已,远莫远焉也[ “远莫远焉也”,文明九年钞本、京大藏清原良兼钞本、怀德堂本同;鲍本无“也”字。]。’”
me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
?????
17
?楼主| 发表于 2014-11-4 09:05:14 | 只看该作者
“子曰兴於诗”,阿斯塔那27:18/6郑注本、伯2510“子曰兴於诗”,定州汉简“子曰兴於诗”。《集解》包氏曰:“兴,起也。言修身当先学《诗》。”

? ?? ?? ?? ?? ?“立於礼”,阿斯塔那27:18/6郑注本有:“立囗礼”,伯2510有“立於礼”,定州汉简“立於礼”。《集解》包氏曰:“礼者,所以立身。”

? ?? ?? ?? ???“成於乐●”,阿斯塔那27:18/6郑注本有:“成於乐(兴,起也。起於《诗》者,谓始发志=意=既发,乃有法度,有法度然後心平性正。)”伯2510有“成於乐(兴,起也。起於《诗》者,谓始发志=意=既发,万有法度,然後心平性正也。)”定州汉简“成於乐??199”,恢复碑“成於乐●”。《集解》包氏曰:“乐所以成性[ “乐所以成性”,案:斯800、伯2699作“包曰:乐所以成性也”;伯3194、伯3534、伯3705、元盱郡覆宋本作“包曰:乐所以成性”;正和四年钞教隆本、应永十七年钞本、永禄钞本、正平本作“孔安国曰:‘乐所以成性也’”;宗重卿贞和三年前钞本、大永本作“包(苞)氏曰:‘乐所以成性也’”。]。”
me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
?????
18
?楼主| 发表于 2014-11-4 09:05:27 | 只看该作者
皇侃《义疏》:“子曰:‘兴於《诗》,’此章明人学须次第也。兴,起也。言人学先从《诗》起,後乃次诸典也。所以然者,《诗》有夫妇之法,人伦之本,近之事父,远之事君故也。又江熙曰:‘览古人之志,可起发其志也。’苞氏曰:‘兴,起也。言修身当先学《诗》也。’‘立於礼,’学《诗》己明,次又学《礼》也。所以然者,人无礼则死,有礼则生,故学《礼》以自立身也。苞氏曰:‘礼者,所以立身也。’‘成於乐。’学礼若毕,次冝学乐也。所以然者,礼之用和爲贵。行礼必须学乐以和成己性也。孔安国曰:‘乐所以成性也。’王弼曰:‘言有爲政之次序也。夫喜惧哀乐,民之自然。应感而动,则发乎声歌。所以陈《诗》采谣以知民志风。既见其风,则损益基焉。故因俗立制以达其礼也。矫俗检形,民心未化,故又感以声乐以和神也。若不采民《诗》,则无以观风=背异俗,则礼无所立;礼若不设,则乐无所乐=非礼则功无所济。故三体相扶,而用有先後也。’侃案:辅嗣之言可思也,且案:《内则》明学次第:十三儛《句》,十五儛《象》,二十始学《礼》,惇行孝悌,是先学乐,後乃学《礼》也。若欲申此《注》,则当云:先学儛《句》儛《象》,皆是儛《诗》耳。至二十学《礼》,後备听八音之乐,和之以终身成性,故後云乐也。”
me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
?????
19
?楼主| 发表于 2014-11-4 09:05:45 | 只看该作者
? ???第5、6行“子曰民可使由之不可使知之●”,阿斯塔那27:18/6郑注本有:“……民可使由之不可使知之(由,从也。民者,冥也。以正道教之人必从。……其本末,则愚……轻而不行。)”伯2510有“子曰民可使由之不可使知之(由,从也。民者,冥也。以正道教之必从。如知其本末,则暴者或轻而不行。)”定州汉简“子曰民可使由之不可使之??200”,恢复碑“子曰民可(使由之不可使之●)”。《集解》:“由,用也。可使用而不可使知者,百姓能日用而不能知。”《仪礼·丧服疏》引《注》云:“民者,冥也。其见人道远。”《後汉书·方术列传》李贤注引郑玄《注》云:“由,从也。言王者设教,务使人从之。若皆知其本末,则愚者或轻而不行。”《易系》曰:“仁者见之谓之仁,知者见之谓之知。百姓日用而不知,故君子之道鲜。”《吕氏春秋·乐成》:“大智不形,大器晚成,大音希声。禹之决江水也,民聚瓦砾。事已成,功已立,爲万世利。禹之所见者远也,而民莫之知,故民不可与虑化举始,而可以乐成功。孔子始用於鲁。鲁人鷖诵之曰:‘麛裘而韠,投之无戾;韠而麛裘,投之无邮。’用三年,男子行乎涂右,女子行乎涂左,财物之遗者,民莫之举。大智之用,固难踰也。子产始治郑,使田有封洫,都鄙有服。民相与诵之曰:‘我有田畴,而子产赋之。我有衣冠,而子产贮之。孰杀子产,吾其与之。’後三年,民又诵之曰:‘我有田畴,而子产殖之。我有子弟,而子产诲之。子产若死,其使谁嗣之?’使郑简、鲁哀当民之诽訿也而因弗遂用,则国必无功矣,子产、孔子必无能矣。非徒不能也,虽罪施於民可也。今世皆称简公、哀公爲贤,称子产、孔子爲能,此二君者,达乎任人也。舟车之始见也,三世然後安之。夫开善岂易哉?故听无事治。事治之立也,人主贤也。魏攻中山,乐羊将,已得中山,还反报文侯,有贵功之色。文侯知之,命主书曰:‘群臣宾客所献书者,操以进之。’主书举两箧以进。令将军视之,书尽难攻中山之事也。将军还走,北面再拜曰:‘中山之举,非臣之力,君之功也。’当此时也,论士殆之日几矣,中山之不取也,奚宜二箧哉?一寸而亡矣。文侯贤主也,而犹若此,又况於中主邪?中主之患,不能勿爲,而不可与莫爲。凡举无易之事,气志视听动作无非是者,人臣且孰敢以非是邪疑爲哉?皆壹於爲,则无败事矣。此汤、武之所以大立功於夏、商,而句践之所以能报其雠也。以小弱皆壹於爲而犹若此,又况於以强大乎?魏襄王与群臣饮,酒酣,王爲群臣祝,令群臣皆得志。史起兴而对曰:‘群臣或贤或不肖,贤者得志则可,不肖者得志则不可。’王曰:‘皆如西门豹之爲人臣也。’史起对曰:‘魏氏之行田也以百亩,邺独二百亩,是田恶也。漳水在其旁而西门豹弗知用,是其愚也;知而弗言,是不忠也。愚与不忠,不可效也。’魏王无以应之。明日,召史起而问焉,曰:‘漳水犹可以灌邺田乎?’史起对曰:‘可。’王曰:‘子何不爲寡人爲之?’史起曰:‘臣恐王之不能爲也。’王曰:‘子诚能爲寡人爲之,寡人尽听子矣。’史起敬诺,言之於王曰:‘臣爲之,民必大怨臣。大者死,其次乃藉臣。臣虽死藉,愿王之使他人遂之也。’王曰:‘诺。’使之爲邺令。史起因往爲之。邺民大怨,欲藉史起。史起不敢出而避之。王乃使他人遂爲之。水已行,民大得其利,相与歌之曰:‘邺有圣令,时爲史公,决漳水,灌邺旁,终古斥卤,生之稻粱。’使民知可与不可,则无所用矣。贤主忠臣,不能导愚教陋,则名不冠後、实不及世矣。史起非不知化也,以忠於主也。魏襄王可谓能决善矣。诚能决善,虽諠譁而弗爲变。功之难立也,其必由哅哅邪。国之残亡,亦犹此也。故哅哅之中,不可不味也。中主以之哅哅也止善,贤主以之哅哅也立功。”《说苑·政理篇》:“齐桓公谓管仲曰:‘吾欲举事于国,昭然如日月,无愚夫愚妇皆曰善,可乎?’仲曰:‘可。然非圣人之道。’桓公曰:‘何也?’对曰:‘夫短绠不可以汲深井,知鲜不可以与圣人言,慧士可与辨物,智士可与辨无方,圣人可与辨神明;夫圣人之所爲,非人之所及也。民知十己,则尚与之争,曰不如吾也,百己则疵其过,千己则谁而不信。是故民不可稍而掌也,可并而牧也;不可暴而杀也,可麾而致也;不可户说也,可举而示也。’”
me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
?????
20
?楼主| 发表于 2014-11-4 09:06:07 | 只看该作者
皇侃《义疏》:“‘子曰:民可使由之,不可使知之。’此明天道深远,非人道所知也。由,用也。元亨日新之道,百姓日用而生,故云:可使由之也。但虽日用而不知其所以,故云:不可使知之也。张凭曰:‘爲政以德则各得其性,天下日用而不知,故曰:可使由之。若爲政以刑,则防民之爲姧,民知有防而爲姧弥巧,故曰:不可使知之。言爲政当以徳民由之而已,不可用刑民知其术也。’‘由,用也。可使用而不可使知者,百姓能日用而不能知也。’”
me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
?????
21
?楼主| 发表于 2014-11-4 09:06:22 | 只看该作者
??第6行“子曰好勇疾贫乱也”,阿斯塔那27:18/6郑注本有:“子曰好勇疾贫乱(=行自此生。)”伯2510有“子曰好勇疾贫乱也(乱行自此上也。)”《集解》包氏曰:“好勇之人而患疾已贫贱者,必将爲乱。”

? ?? ?? ???“人而不仁疾之已甚乱也●”,阿斯塔那27:18/6郑注本有:“人……疾之已甚乱(不仁之人,当以风化之。疾之太甚,又使爲乱。)”伯2510有“人而不仁疾之已甚乱也(不仁之人,当以风化之。疾之甚,是又使之若乱行也。)”《集解》包氏曰:“疾恶太甚,亦使其爲乱。[ “亦使其爲乱”,案:斯800作“孔曰:疾恶太甚,亦使其爲乱也”;伯2699、伯3534作“孔曰:疾恶太甚,亦使其爲乱”;伯3194、伯3705作“疾恶太甚,亦使其爲乱”,伯3194“疾”字前後加“孔曰”;元盱郡覆宋本作“包曰:疾恶大甚,亦使其爲乱”;正和四年钞教隆本、宗重卿贞和三年前钞本、大永本、应永十七年钞本、永禄钞本、正平本作“孔安国曰:疾恶太甚,亦使其爲乱(乱)也”。]”

评分

参与人数 1银子 +5 收起 理由
秦伊人 + 5 学兄辛苦!

查看全部评分

me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
?????
22
?楼主| 发表于 2014-11-5 15:36:47 | 只看该作者
皇侃《义疏》:“‘子曰:好勇疾贫,乱也;’好勇之人,若能乐道自居,此乃爲可耳。若不能乐道,而憎疾己之贫贱,则此人必可乱也。故缪协曰:‘好勇则刚武,疾贫则多怨,以多怨之人习於武事,使是之爲乱也[ “使是之爲乱也”,文明九年钞本同;京大藏清原良兼钞本、怀德堂本、鲍本作“是使之爲乱也”。]。’苞氏曰:‘好勇之人而患疾已贫贱者,必将爲乱也。’‘人而不仁,疾之已甚,乱也。’夫不仁之人,当以理将养,或冀其感悟[ “或冀其感悟”,京大藏清原良兼钞本、文明九年钞本、鲍本同;怀德堂本无“或”字。文明九年钞本旁《注》“异本无‘或’字。”]。若复憎疾之太甚[ “若复憎疾之太甚”,京大藏清原良兼钞本、文明九年钞本、鲍本同;怀德堂本无“复”字。],则此不仁者近无所在,必爲逆乱也,故郑康成曰:「不仁人疾之太甚,是使之爲乱也。」孔安国曰:‘疾恶太甚,亦使其爲乱也。’”
me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
?????
23
?楼主| 发表于 2014-11-5 15:37:03 | 只看该作者
“子曰如有周公之才之美使骄且吝其余不足观也已●”,伯2510有“子曰如有周公之才之美使骄且恡其余不足观也已(骄而恡啬,使行鄙也。)”定州汉简“子曰如有周公之材之美已使骄且邻其余无可观??201”,恢复碑“子曰如有周公之材之美已使骄且邻其余无可观●”。《集解》孔安国曰:“周公者,周公旦。”《释文》:“骄且吝,力訒反,又力慎反,本亦作恡。”案:唐石经、伯2699、《羣书治要》、天文二年刊本、元盱郡覆宋本《集解》、宋《监本互注》、朱子《集注》、山井鼎签识《注疏》本作“如有周公之才之美使骄且吝其余不足观也已”;唐卷子本、斯800、伯3194、正和四年钞教隆本、京大藏钞本《义疏》作“如有周公之才之美使骄且吝其余不足观也已矣”;伯3705、宗重卿贞和三年前钞本、大永本、正平本《集解》作“如有周公之才之美使骄且悋其余不足观也已矣”;应永十七年钞本、永禄钞本、文明九年钞本《义疏》作“如有周公之才之美设使骄且悋其余不足观也已矣”;伯3534、伯3783作“如有周公之才之美使骄且吝其余不足观”。《顔氏家训·治家篇》“孔子曰:‘奢则不孙,俭则固;与其不孙也,宁固。’又云:‘虽有周公之才之美,使骄且吝,其余不足观也已。’然则可俭而不可吝已。俭者,省约爲礼之谓也;吝者,穷急不恤之谓也。今有施则奢,俭则吝;如能施而不奢,俭而不吝,可矣。”
me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
?????
24
?楼主| 发表于 2014-11-5 15:37:20 | 只看该作者
皇侃《义疏》:“‘子曰:如有周公之才之美,设使骄且悋[ “设使骄且悋”,怀德堂本、文明九年钞本、鲍本同;京大藏清原良兼钞本无“设”字。怀德堂《注》言:“‘设’,清熙园本无此字。”],其余不足观已矣。’其余,谓周公之才伎也。言人假令有才能如周公旦之美,而用行骄恡,则所余如周公之才伎者,亦不足复可观者,以骄没才也。故王弼曰:‘人之才美如周公,设使骄恡,其余无可观者,言才美以骄恡弃也。况骄恡者必无周公才美乎!假无设有,以其骄恡之鄙也。’孔安国曰:‘周公者,周公旦也。’”邢昺《疏》:“以春秋之世别有周公,此孔子极言其才美而云周公,恐与彼相嫌,故《注》者明之。”
me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
?????
25
?楼主| 发表于 2014-11-5 15:37:34 | 只看该作者
? ???“子曰三年学不至於谷不易得也●”,阿斯塔那27:18/6郑注本有:“……至於囗囗易得(糓,禄……难囗。)”伯2510有“子曰三年学不至於糓不易淂也(糓,禄也。人学者必志於淂禄,三年久矣,而心不念禄,不易得,言是人好学难淂也。)”定州汉简“子曰三年学不至於谷不易得已??202”,恢复碑“子曰三年学不至於谷不易得已●”。《集解》孔安国曰:“谷,善也。言人三岁学,不至於善,不可得言必无也,所以劝人学。”《释文》:“於谷,公豆反孔云善也,郑及孙绰:禄也。不易,孙音亦,郑音以豉反。”案:唐石经、伯2510郑《注》本、伯3194、元盱郡覆宋本《集解》、宋《监本互注》、朱子《集注》、山井鼎签识《注疏》本作“不易得也”;唐卷子本、伯3534、正和四年钞教隆本、宗重卿贞和三年前钞本、大永本、正平本《集解》、京大藏钞本《义疏》、文明九年钞本《义疏》、天文二年刊本作“不易得也已”;斯800作“不易得”;伯3783作“不易得乎”。
me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
?????
26
?楼主| 发表于 2014-11-5 15:37:50 | 只看该作者
皇侃《义疏》:“‘子曰:三年学,不至於谷,不易淂也己。’劝人学也。谷,善也。言学三年者必至於善道也。若三年学而不至善道者,必无此理也。故云:不易得已也[ “不易得已也”,文明九年钞本、京大藏清原良兼钞本、怀德堂本同;鲍本作“不易得也已”。]。孙绰曰:‘’谷,禄也。云:三年学足以通业,可以得禄;虽时不得禄= =之道也[ “虽时不得禄= =之道也”,文明九年钞本、京大藏清原良兼钞本、怀德堂本同;鲍本作“虽时不禄得禄之道也”。]。不易得已者,犹云:不易已得也。此教劝中人已下也。孔安国曰:‘谷,善也。言人三岁学,不至於善,不可淂,言必无及也,所以劝人於学也。’”
me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
?????
27
?楼主| 发表于 2014-11-5 15:38:15 | 只看该作者
第6、7行“子曰笃信好学守死善道危邦不入乱邦不居天下有道则见无道则隐”,阿斯塔那27:18/6郑注本有:“……”伯2510有“子曰信好学守死善道危邦不入乱邦不居天下有道则见无道则隐(言信好学,守死善道,行当然也。危邦不入,始欲往也。乱邦不居,今欲去。)”定州汉简“子曰孰信好学守死善??203道危国弗入乱国不居天囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗??204”,恢复碑“子曰孰信好学守死善道(危国弗入乱国不居天下有道则见无道则隐)”。《集解》包氏曰:“言行当常然。危邦不入,始欲往。乱邦不居,今欲去。乱谓臣弑君,子弑父。危者,将乱之兆。”

? ?? ?? ?? ?“邦有道贫且贱焉耻也邦无道富且贵焉耻也●”,伯2510有“邦有道贫且贱焉耻也邦无道富且贵焉耻也”,恢复碑“国有道贫且贱焉耻也国无道富且贵焉耻也●”。案:定州汉简、汉熹平石经皆当讳“邦”字,说详前。
me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
?????
28
?楼主| 发表于 2014-11-5 15:38:28 | 只看该作者
皇侃《义疏》:“子曰:‘笃信好学,’此章教人立身法也。令厚於诚信。而好学先王之道也。‘守死善道。’宁爲善而死,不爲恶而生,故云:守死善道也。‘危邦不入,’谓初仕时也,见彼囯将危则不须入仕也。‘乱邦不居。’谓我囯已乱,则冝避之不居住也。然乱时不居,则始危时犹居也。危者不入,则乱故冝不入也。‘天下有道则见,’天下,谓天子也。见,谓出仕也。若世王有道,则冝出仕也。‘无道则隐。’若时王无道则隐,枕石嗽流也。陈文子弃马十乘而去,是乱邦不居也。苞氏曰‘言行当常然也。危邦不入,谓始欲往也。乱邦不居,今欲去也。臣弑君,子弑父[ “臣弑君,子弑父”,文明九年钞本同;怀德堂本、鲍本作“臣弑君,子弑父”,京大藏清原良兼钞本此处缺页。案:文明九年钞本原作“臣杀君,子杀父”,後二“杀”鈎识後改爲“弑”字,“弑”作“杀”者!汉石经严氏《春秋》残字tb043278“晋里克杀其君卓及其”、tb085292“齐公子商人杀其君舍”、tb047325“许世子止杀其君买”……即汉石经严氏《公羊经》“弑”皆作“杀”。隐四年《左氏》“卫州吁弑桓公而立。”《太史公书嬠世家》作“州吁收聚卫亡人以袭杀桓公自立。”桓十七年《左氏》杜《注》“而复弑君”,金泽文库卷子本、《文选眠笛赋》李善《注》引作“杀”乃古本“弑”作“杀”的旁证!],乱也。危者,将乱之兆也。’‘邦有道,贫且贱焉,耻也。’囯君有道,则冝运我才智佐时出仕,冝始得冨贵。而己独贫贱,则是才德浅薄,不会明时,故爲可耻也。‘邦无道,冨且贵焉,耻也。’囯君无道而己出仕,招致冨贵,则是己亦无道,得会恶逆之君,故亦爲可耻也。江熙曰:‘不枉道而事人,何以致无道=所以耻也。夫山林之士,咲朝廷之人束带立朝,不获逍遥也。在朝者亦谤山林之士褊厄,各是其所是,而非其所非,是以夫子兼弘出处之义,明屈申贵於当时也。’”
me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
?????
29
?楼主| 发表于 2014-11-5 15:38:43 | 只看该作者
第7行“子曰不在其位不谋其政●”,伯2510有“子曰不在其位不谋其政”,定州汉简“……在其位不谋其政??205”,恢复碑“子曰不在其位不谋其政●”。《集解》孔安国曰:“欲各专一於其职。”案:唐石经、斯800、伯2699、伯3194、伯3534、伯3705、伯3783、宗重卿贞和三年前钞本、天文二年刊本、元盱郡覆宋本《集解》、宋《监本互注》、朱子《集注》、山井鼎签识《注疏》本作“不谋其政”;唐卷子本、正和四年钞教隆本、大永本、正平本《集解》、文明九年钞本《义疏》作“不谋其政也”;斯6023作“……其事政”。

? ?? ?? ???皇侃《义疏》:“子曰:‘不在其位,不谋其政也。’孔安国曰:‘欲各专一於其职也。’”
me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
?????
30
?楼主| 发表于 2014-11-5 15:39:04 | 只看该作者
??“子曰师挚之始关雎之乱洋洋乎盈耳哉●”,伯2510有“子曰师挚之始关雎之乱洋=乎盈耳哉(师挚,鲁大师之名也。始,犹首也。周道既衰,郑、卫之音作,正乐废而失莭。鲁大师挚识《关雎》之声,而首理其乱,洋=乎盈耳哉,听而美之。)”《集解》郑玄曰:“师挚,鲁大师之名。始,犹首也。周道衰微,郑、卫之音作,正乐废而失节。鲁大师挚识《关雎》之声,而首理其乱,有洋洋盈耳,听而美之。”

? ?? ?? ?? ?皇侃《义疏》:“‘子曰:师挚之始,关雎之乱,洋=乎盈耳哉!’师,曾太师也[ “曾太师也”,文明九年钞本并下“曾”字同;怀德堂本、鲍本作“鲁太师也”。]。挚,太师名也。始,首也。《关雎》,诗篇也。洋=,声盛也。于时礼乐崩坏,正考散逸[ “正考散逸”,文明九年钞本并下“考”字同;怀德堂本、鲍本作“正声散逸”。],唯曾太师犹识《关雎》之考,而首理调定,使考盛盈於耳听也。郑玄曰:‘师挚,鲁大师之名。始,犹首也。周道既衰微,郑、卫之音作,正乐癈而失节[ “正乐癈而失节”,文明九年钞本同;怀德堂本、鲍本“癈”作“废”。]。鲁大师挚识《关雎》之考,而首理其乱者,洋=乎盈耳哉,听而美也。’侃谓:即前篇孔子语其乐曰:‘乐其可知,始谓作翕如’之属,而其受孔子音言而理之得正也[ “而其受孔子音言而理之得正也”,文明九年钞本同,“言”前“音”爲後添附;京大藏清原良兼钞本、怀德堂本、鲍本作“而其受孔子言而理之得正也”。]。”
me262hg|官网复兴 文化传承 兼容并包 百家争鸣
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

返回顶部